Àrea Financera. Finances Corporatives

Des de l’Àrea Financera d’ESTRATEGO oferim serveis de finançament corporatiu a les empreses que necessiten evolucionar, definint conjuntament l’estratègia empresarial a seguir i cobrint tot el procés, aportant el coneixement necessari en cada àrea i fase de cada projecte, des de la concepció fins a la fi, i garantint una total confidencialitat.

Aquest procés pot incloure els següents apartats:

  • Compra-venda d’empreses. Fusions i Adquisicions.
  • Joint Ventures. Reestructuracions de capital.
  • Consultoria Estratègica i Financera. Transferències de know-how.
  • Recerca de Finançament. Refinançament de deutes.
  • Assessorament en Private Equity. (Capital privat).

Els sectors en els que treballem son múltiples, oferint una cobertura nacional i internacional, aspecte imprescindible en l’economia actual.

Previ a qualsevol acció, signem l’oportú mandat de treball, en particular del de compra o de venda, així com una clàusula de confidencialitat / NDA.

ESTRATEGO posa sempre pel davant els interessos dels clients, evitant qualsevol conflicte d’interessos amb els propis i comprometent-se a no acceptar encàrrecs que no han estat ben enfocats i sobre els que en pugui tenir dubtes de la seva viabilitat.

Vols posar-te en contacte amb ESTRATEGO?

Contactar