Àrea de Producte

Des de l’Àrea de Producte a ESTRATEGO ens ocupem de la selecció i/o gestió dels seus proveïdors estrangers, així com del seu Product Management.

Els principals serveis oferts son:

  • Product Management
  • Servei de selecció de proveïdors / Outsourcing.
  • Servei de gestió de proveïdors estrangers. Departament d’Importació.

Product Management

Ens ocupem la l’optimització del seu portafolis de productes, cercant per a vostès productes que el complementin per tal d’optimitzar les visites i gestions del seu Equip Comercial, a l’hora que fidelitzen els seus clients.

Analitzem el seu catàleg de productes, identificant mancances i oportunitats de millora, per posteriorment cercar els productes que complementin el seu catàleg per obtenir primer de tot un augment de facturat i maximització del seu benefici amb la seva clientela actual i per altra banda l’obertura de noves oportunitats de negoci per la seva empresa.

Servei de selecció de proveïdors / Outsourcing

Servei adreçat a aquelles empreses que volen trobar proveïdors a l’estranger per representar els seus productes o per que fabriquin per encàrrec sota la seva marca.

Investigació de possibles proveïdors, benchmarking, shortlisting i negociació de condicions comercials per compta seva

Departament d’Importació. Servei de gestió de proveïdors estrangers.

Orientat a les empreses que volen externalitzar, de manera parcial o total, la gestió dels seus proveïdors estrangers.

Per aquest servei ens ocupem de la gestió diària dels proveïdors estrangers, seguiment de comandes, enviaments, reclamacions, etc.

Vols posar-te en contacte amb ESTRATEGO?

Contactar