Comercial correcció

L’Àrea Comercial d’ESTRATEGO s’ocupa del desenvolupament i gestió de negoci de la seva empresa.

Els principals serveis comercials que oferim, que són modulars i escalables, inclouen els següents:

  • Servei de generació de Leads qualificats
  • Servei de Departament Comercial Nacional. Oficina Regional de Vendes a Espanya.
  • Servei de Departament d’Exportacions per Europa, Orient Mitjà, Àsia Central i Àsia-Pacífic.
  • Servei d’Oficina Regional de Vendes a Europa.
  • Recerca de Partners Estratègics

Servei de generació de Leads qualificats

És el servei comercial bàsic, d’entrada, pel qual identifiquem Leads qualificats, es a dir clients potencials interessats, en els productes o serveis dels nostres clients. Aquesta es la primera fase de la cadena per convertir primer els desconeguts en visitants de la seva web, després en leads qualificats, per posteriorment convertir-los en clients i després fins i tot en promotors de la seva empresa.

El tractament i seguiment posterior d’aquests Leads qualificats pot anar tant a càrrec de la seva empresa com a càrrec d’ESTRATEGO.

Servei de Departament d’Exportacions per Europa, Orient Mitjà, Àsia Central i Àsia-Pacífic

Apropiat per totes aquelles empreses que vulguin externalitzar el seu Departament d’Exportacions o una part del mateix.

Mitjançant aquest servei ens convertim en una extensió de la seva empresa, assumint les tasques d’Export Àrea Manager o Country Manager per els països o àrees geogràfiques que ens assignen.

La seva empresa passarà d’un dia per l’altre a tenir el seu propi Departament d’Exportacions, o ampliarà el que ja té, sense afegir costos interns i per una fracció del cost que li suposaria si contractés més personal internament.

Inclou també un nº de telèfon dedicat per donar una resposta telefònica personalitzada.

Servei d’Oficina Regional de Vendes a Europa

Apropiat per aquelles empreses de fora de la Unió Europea que vulguin tenir una Oficina Regional de Vendes a Europa que se’n ocupi de crear i/o gestionar una xarxa de clients i distribuïdors a Europa.

El servei inclou entre d’altres la possibilitat d’incloure la nostra adreça a la web de l’empresa que utilitza aquest servei, mostrant que té una Oficina de Vendes a Europa.

Inclou també un nº de telèfon dedicat per donar una resposta telefònica personalitzada.

Inclou també un nº de telèfon dedicat per donar una resposta telefònica personalitzada.

Servei de Departament Comercial Nacional / Oficina Regional de Vendes a Espanya

Apropiat per totes aquelles empreses Espanyoles que desitgin externalitzar una part del seu Departament Comercial per augmentar les seves vendes al territori nacional.

Aquest servei és apropiat per empreses de qualsevol mida, tant si la seva àrea d’actuació és a nivell de tot el país com si ho és només a nivell d’una Comunitat o fins i tot d’una Província. Oferim sempre un servei apropiat a la mida i possibilitats de l’empresa.

El servei és apropiat també per totes aquelles empreses estrangeres que desitgin tenir una Oficina Regional de Vendes a Espanya que se’n ocupi de crear i/o gestionar una xarxa de clients i distribuïdors a Espanya.

El servei inclou entre d’altres la possibilitat d’incloure la nostra adreça a la web de l’empresa que utilitza aquest servei, mostrant que té una Oficina de Vendes a Espanya.

Inclou també un nº de telèfon dedicat per donar una resposta telefònica personalitzada.

Recerca de Partners Estratègics

A ESTRATEGO ens podem encarregar d’identificar Partners Estratègics per la seva empresa, per tal establir amb ells aliances de col·laboració orientades a reforçar la seva empresa en diferents àmbits: finançament, possibles nous socis, proveïdors, distribuïdors i fins i tot possibles competidors.

Identifiquem els Partners ideals, més adients per la seva estratègia i necessitats dins d’una àrea específica, despertant el seu interès en la possible aliança i acompanyem a les dues parts en el procés de signatura de l’acord de col·laboració, així com en la posada en marxa del mateix.

Vols posar-te en contacte amb ESTRATEGO?

Contactar